Shaping the future of animal health
Srbija

Babebioza pasa

петак, март 30, 2018 

Babebioza pasa

Piroplazmoza, krpeljska groznica

Babezioza predstavlja parazitarno oboljenje pasa izazvano protozoom iz roda Babesia,vrsta B.canis.

Vektori za ovo oboljenje jesu krpelji iz roda Rhipicephalus sanguineus i Dermacentor reticulatus.

Krpelji kao vektori velikog broja oboljenja, rasprostranjeni su širom sveta , uspešno preživljavaju  sve klimatske uslove. U prirodnom okruženju uglavnom naseljavaju travnate površine, a najveći stepen aktivnosti ispoljavaju tokom prolećnih meseci. Međutim, zbog čestih klimatskih promena krpelji su  sve  prisutniji tokom cele godine.

Štetno delovanje krpelja na organizam psa nastaje usled ishrane krvlju, alergije na toksine koje izlučuju tokom fiksiranja, kao i opasnosti  od prenošenja velikog broja infekata zoonotskog karaktera.

Babezioza je oboljenje koje se karakteriše akutnim tokom, praćeno visokom telesnom tempereturom ,anemijom, apatijom, gubitkom apetita, žutim prebojavanjem vidljivih sluznica, tamnim  prebojavanjem mokraće. Ako se na vreme uoče simptomi, uglavnom se uspešno leči. Mladi psi su posebno osetljivi, kod njih uglavnom dolazi do smrtnog ishoda za par dana, ako se ne sprovede blagovremeno lečenje. Nakon preboljenja bolesti, simptomi nestaju, ali životinja ostaje nosioc parazita. Iz tog razloga buduće infekcije i ponovno pojavljivanje simptoma bolesti mogu nastati bez ponovnog kontakta sa krpeljima i uglavnom zavisi od  imunološkog statusa  životinje.

Obratite se svom veterinaru koji će preporučiti najbolju zaštitu za vašeg psa.

 

Back

Share on Facebook Share on Google Print current page Share on Twitter