Shaping the future of animal health
Srbija
image-from-the-document-manager

Rilexine 200 LC

Tip proizvoda: Intramamarni injektori

Vrste: Goveda

Rilexine 200 LC picture

cefaleksin

200mg/9.4g

intramamarna suspenzija

Lečenje kliničkih i subkliničkih mastitisa mlečnih krava tokom perioda laktacije, izazvanih sa Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus disgalactiae, Streptococcus uberis, Escherichia coli.

Pakovanje: 12x 9.4g

Rilexine 200 LC SKL

Rilexine 500

Tip proizvoda: Intramamarni injektori

Vrste: Goveda

Rilexine 500 picture

 cefaleksin

 375mg/8g

 intramamarna suspenzija

Preveniranje i lečenje mastitisa krava muzara u periodu zasušenja uzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na cefaleksin (Staphylococcus aureus, Streptococcus dysgalactiae i Streptococcus uberis).

Pakovanje: 60x8g

Rilexine 500 SKL