Shaping the future of animal health
Srbija

Diaproof Pro

Tip proizvoda: Nutrition

Vrste: Goveda

Diaproof Pro picture

Prašak za oralnu primenu

Dietetska komplementarna ishrana za telad, ždrebad, jagnjad i jarad.

Stabilizacija vode i balansa elektrolita u cilju podržanja fiziološkog varenja.

Primenjuje se u periodu rizika od digestivnih poremećaja (npr. proliva),

                                        u toku digestivnih poremećaja ili u periodu oporavka od digestivnih poremećaja