Shaping the future of animal health
Srbija
image-from-the-document-manager

Scin Innovative Science tehnologija

Podrazumeva kombinaciju dve komplementarne Virbac tehnologije: glikotehnologija i defensin tehnologija,koje doprinose zaštiti kože i stimulaciji prirodnog mikrobnog balansa.

Glikotehnologija- podrazumeva upotrebu šećera u terapijske svrhe. Šećeri pomažu u borbi sa m.o.,blokiraju adheziju m.o. na površini kože.

Takođe,doprinose redukciji inflamatornog odgovora alergijske reakcije.

Defensin tehnologija- podrazumeva stimulaciju prirodne antimikrobne odbrane kože upotrebom ekstrakta biljaka u sintezi endogenih antimikrobnih peptida.

Boldo ekstrakt- stimulacija B-defensina koji ima široki spektar delovanja na Gr- Gr ­+ bakt.

Spirarea ulmaria-stimulacija sinteze katelicidina,inhibira Propionebacterium acnes  i  Staphylococcus  aureus.

Defensin tehnologija- se zasniva na stimulaciji sinteze AMP-a, malih endogenih antimikrobnih peptida,koji se ugrađuju u mikrobni fosfolipidni dvosloj, dovodeći do pucanja i lize bakterijske ćelije.