Shaping the future of animal health
Srbija
image-from-the-document-manager

Ponašanje pasa

Poslednjih decenija pojavila se potreba za proučavanjem odnosa vlasnika I njihovih ljubimaca kao I definisanjem problema koji mogu nastati iz njihovog medjusobnog odnosa.Ponašanje životinja je rezultat genetskog sklopa organizma I sredine u kojoj žive.

Psi imaju potrebu za fizičkom,mentalnom,društvenom aktivnošću. Nedostatak istih, često kompenzuju nepoželjnim-problematičnim ponašanjem. Svaka životinja ima osnovnu potrebu za hranom,vodom,udobnošću,slobodom od strahova I bola, da bi mogla da ispolji  normalno ponašanje.

Problematično ponašanje ljubimaca može  dovesti do slabljenja, privrženosti i  brige  vlasnika, što ima za posledicu  napuštanje životinja, a ponekad I spremnosti na eutanaziju.

Prilikom posete veterinaru trebalo bi postaviti  rutinska pitanja koja se odnose na ponašanje ljubimaca I  upoznati  vlasnike  sa vrstama I uzrocima problematičnog ponašanja.

Problematično ponašanje pasa

ŠTA JE PROBLEMATIČNO PONAŠANJE?

Problematično ponašanje podrazumeva poremećaj u postupanju,radu,ponašanju,koje često nailazi na nerazumevanje od strane vlasnika.

 

KOJE SU NAJČEŠĆE VRSTE PROBLEMATIČNOG PONAŠANJA?

Označavanje teritorije urinom (markiranje)

Bežanje( nagon za lutanjem)

Hiperseksualnost (neprimereno seksualno ponašanje,naskakivanje)

Želja da se bori sa drugim psima (dominacija)